Profil - Adamczyk Jerzy Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne