Profil - Adrian Marian Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne