Profil - Andrzejew Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne