Profil - Awner Izrael

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne