Profil - Daniliszyn Bazyli 

Doświadczenie wojenne