Profil - Dawidow Włodzimierz 

Doświadczenie wojenne