Profil - Dąbkowski Mieczysław 

Doświadczenie wojenne