Profil - De Topór Grabowski Stefan Bazyli 

Doświadczenie wojenne