Profil - Długosz Władysław 

Doświadczenie wojenne