Profil - Dłużniak Zdzisław Jan 

Doświadczenie wojenne