Profil - Dobolewski Mieczysław 

Doświadczenie wojenne