Profil - Doboszewski Kazimierz 

Doświadczenie wojenne