Profil - Dobroczyński Józef 

Doświadczenie wojenne