Profil - Dobrogowski Aleksander 

Doświadczenie wojenne