Profil - Dobrzyński Olgierd Zbigniew 

Doświadczenie wojenne