Profil - Dokowicz Stanisław 

Doświadczenie wojenne