Profil - Dołgowski Bronisław 

Doświadczenie wojenne