Profil - Domański Elizeusz 

Doświadczenie wojenne