Profil - Dominluk Kazimierz 

Doświadczenie wojenne