Profil - Donarski Stanisław 

Doświadczenie wojenne