Profil - Dończyk Franciszek 

Doświadczenie wojenne