Profil - Dorczak Stanisław 

Doświadczenie wojenne