Profil - Dorofiejow Jewdokim 

Doświadczenie wojenne