Profil - Doroszewski Andrzej 

Doświadczenie wojenne