Profil - Dowgiłłowicz-Nowicki Jan Kazimierz 

Doświadczenie wojenne