Profil - Dowhoszyja Mikołaj 

Doświadczenie wojenne