Profil - Drabczyński Tadeusz Ignacy 

Doświadczenie wojenne