Profil - Draucejko Aleksander 

Doświadczenie wojenne