Profil - Drausal Mieczysław 

Doświadczenie wojenne