Profil - Drużyński Zygmunt 

Doświadczenie wojenne