Profil - Dudykiewicz Kornel 

Doświadczenie wojenne