Profil - Dunajewski Ryszard 

Doświadczenie wojenne