Profil - Durczok Stanisław 

Doświadczenie wojenne