Profil - Dyjas (ps. Dera Władysław) Rajnhold

Doświadczenie wojenne