Profil - Dyka (ps. Dykarski Józef) Erwin

Doświadczenie wojenne