Profil - Dyląg Tadeusz Kazimierz 

Doświadczenie wojenne