Profil - Dytrych Benedykt Teodor 

Doświadczenie wojenne