Profil - Dytwach Franciszek 

Doświadczenie wojenne