Profil - Dziechowski Józef 

Doświadczenie wojenne