Profil - Dziemian Marian Stanisław 

Doświadczenie wojenne