Profil - Dziemidowicz Genadiusz 

Doświadczenie wojenne