Profil - Dziewirski Stanisław 

Doświadczenie wojenne