Profil - Dżandżalas Stanisław 

Doświadczenie wojenne