Profil - Dudek Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności