Profil - Dąbrowski Walerian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne