Profil - Dudkiewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne