Profil - Dworecki Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne