Profil - Doleżan Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej