Profil - Dziowyk Zenko

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej