Profil - Dziura Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej